กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

อรรถกร แก้วเปี้ย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0893659915
อีเมล์ : attakorn.tomtom@gmail.com

สิริวิมล สุริพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0825406700
อีเมล์ : milk1105_sw@hotmail.com