ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อการศึกษา ( กลุ่มที่ 2 ) โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 514) 25 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อการศึกษา ( กลุ่มที่ 1 ) โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 31) 25 พ.ค. 66
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคลล (อ่าน 482) 28 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจาก การใช้กัญชา กันชง และกระท่อมในสถานศึกษา (อ่าน 1345) 26 มิ.ย. 65
แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา และแนวทางปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1156) 05 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1106) 30 มี.ค. 65
ยกเลิกการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ 04006/ว683 (อ่าน 3108) 14 มี.ค. 65
ปิดเรียนรูปแบบมาเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 4158) 27 ก.พ. 65
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) (อ่าน 4454) 27 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมุดและอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 4265) 15 มิ.ย. 64
มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 (อ่าน 4312) 15 พ.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ๒๐๑๙ หรือไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 4-31 ม.ค.2 (อ่าน 7452) 04 ม.ค. 64
แจ้งปิดสถานการณ์เนื่องจากเหตุพิเศษ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (อ่าน 7372) 22 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 7364) 27 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนและมาตรการในการปฏิบัติตนของนักเรียน ครู บุคลากรขอ (อ่าน 7703) 30 มิ.ย. 63
เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 7484) 30 มิ.ย. 63
ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 6542) 22 มิ.ย. 63
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ประจำปี 2563 (อ่าน 7747) 13 มิ.ย. 63
ประกาศปิดการใช้สนามกีฬา (อ่าน 7442) 20 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 7886) 08 พ.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 7892) 01 พ.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนเอกคอมพิวเตอร์และเอกบัญชี (อ่าน 8463) 22 เม.ย. 62
การประมูลขายของในโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ประจำปี 2562 (อ่าน 7898) 09 เม.ย. 62
แบบเสื้อกีฬา (อ่าน 8013) 23 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8078) 17 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 7970) 18 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ทีมีสิทธิ์เข้าสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 7841) 10 พ.ย. 61
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 7962) 02 พ.ย. 61
ประกาศปิดภาคเรียนที่2/2560 และประกาศเปิดภาคเรียน1/2561 (อ่าน 10009) 09 มี.ค. 61
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 8002) 08 มี.ค. 61
กิจกรรมออกกำลังกาย (อ่าน 8232) 10 ก.พ. 60
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อ่าน 8258) 10 ก.พ. 60
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ 4 (อ่าน 8164) 10 ก.พ. 60
งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 8120) 10 ก.พ. 60
กิจกรรมวันครู 60 16 มกราคม 2560 (อ่าน 8222) 10 ก.พ. 60
กิจกรรมวันปีใหม่ 2560 30 ธันวาคม 2559 (อ่าน 8002) 10 ก.พ. 60
กิจกรรมวันคริสต์มาส 23 ธ.ค. 59 (อ่าน 7833) 27 ธ.ค. 59
การประชุมผู้ปกครอง 2/2559 25 ธ.ค. 59 (อ่าน 8082) 27 ธ.ค. 59
พิธีเปิดห้องคอมพิวเตอร์ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 26 ธ.ค. 59 (อ่าน 8133) 27 ธ.ค. 59
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 8 ธ.ค. 2559 (อ่าน 7765) 13 ธ.ค. 59
โครงการให้ความรู้และการบรรเทาสาธารณภัย 29 พ.ย. 2559 (อ่าน 7649) 02 ธ.ค. 59
กิจกรรม English Teaching Project to Develop English for the ASEAN by Foreign Teachers 24 พ.ย. 2559 (อ่าน 7687) 02 ธ.ค. 59
กิจกรรม การฝึกอบรมโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัย 22 พ.ย.2559 (อ่าน 7773) 02 ธ.ค. 59
กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี 22 พ.ย.2559 (อ่าน 7653) 02 ธ.ค. 59
กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 2559 (อ่าน 7666) 11 พ.ย. 59
กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษา 2559 (อ่าน 7749) 31 ต.ค. 59
กิจกรรม เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (อ่าน 7887) 31 ต.ค. 59
กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติและรำลึกวันสุนทรภู่ 2559 (อ่าน 7677) 31 ต.ค. 59
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ 2559 (อ่าน 7787) 31 ต.ค. 59
กิจกรรม หัตถกรรมสร้างอาชีพ (อ่าน 7691) 31 ต.ค. 59