กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายฐนพล โสแพทย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวพิณทิพย์ วิจิตรกลาง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวอาทิตญา คำพุฒ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0899051858
อีเมล์ : athitayaaoy@gmail.com

นายวีรยุทธ ปิ่นงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0813856240
อีเมล์ : Werayut6240@gmail.com