ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ทีมีสิทธิ์เข้าสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 16) 10 พ.ย. 61
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 53) 02 พ.ย. 61
ประกาศปิดภาคเรียนที่2/2560 และประกาศเปิดภาคเรียน1/2561 (อ่าน 734) 09 มี.ค. 61
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 387) 08 มี.ค. 61
กิจกรรมออกกำลังกาย (อ่าน 607) 10 ก.พ. 60
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อ่าน 655) 10 ก.พ. 60
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ 4 (อ่าน 623) 10 ก.พ. 60
งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 612) 10 ก.พ. 60
กิจกรรมวันครู 60 16 มกราคม 2560 (อ่าน 620) 10 ก.พ. 60
กิจกรรมวันปีใหม่ 2560 30 ธันวาคม 2559 (อ่าน 606) 10 ก.พ. 60
พิธีเปิดห้องคอมพิวเตอร์ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 26 ธ.ค. 59 (อ่าน 621) 27 ธ.ค. 59
การประชุมผู้ปกครอง 2/2559 25 ธ.ค. 59 (อ่าน 572) 27 ธ.ค. 59
กิจกรรมวันคริสต์มาส 23 ธ.ค. 59 (อ่าน 507) 27 ธ.ค. 59
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 8 ธ.ค. 2559 (อ่าน 477) 13 ธ.ค. 59
โครงการให้ความรู้และการบรรเทาสาธารณภัย 29 พ.ย. 2559 (อ่าน 400) 02 ธ.ค. 59
กิจกรรม English Teaching Project to Develop English for the ASEAN by Foreign Teachers 24 พ.ย. 2559 (อ่าน 394) 02 ธ.ค. 59
กิจกรรม การฝึกอบรมโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัย 22 พ.ย.2559 (อ่าน 404) 02 ธ.ค. 59
กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี 22 พ.ย.2559 (อ่าน 398) 02 ธ.ค. 59
กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 2559 (อ่าน 434) 11 พ.ย. 59
พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 421) 31 ต.ค. 59
กิจกรรม หัตถกรรมสร้างอาชีพ (อ่าน 436) 31 ต.ค. 59
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ 2559 (อ่าน 457) 31 ต.ค. 59
กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติและรำลึกวันสุนทรภู่ 2559 (อ่าน 391) 31 ต.ค. 59
กิจกรรม เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (อ่าน 417) 31 ต.ค. 59
กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษา 2559 (อ่าน 420) 31 ต.ค. 59
ดาวน์โหลด ตัวอย่าง ใบงานกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (อ่าน 1502) 29 มิ.ย. 59
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการไปอบรม (อ่าน 617) 16 มี.ค. 59
ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 860) 16 มี.ค. 59
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสมุดบันทึกความดี (อ่าน 1449) 16 มี.ค. 59
ดาวน์โหลด ตัวอย่างใบเสนอราคา (อ่าน 646) 01 ก.พ. 59
ดาวน์โหลด บันทึกขอซื้อจ้าง (อ่าน 620) 01 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกนาฏศิลป์ (อ่าน 677) 24 ธ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักราชการ เอกนาฏศิลป์ (อ่าน 731) 23 ธ.ค. 58
สรุปแบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (อ่าน 8815) 17 ธ.ค. 58
ดาวน์โหลด แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 689) 26 พ.ย. 58
ดาวน์โหลด แบบประเมินการสอนของครู (อ่าน 666) 23 พ.ย. 58
ดาวน์โหลด รายงานการประชุมและแบบประเมินความพึงพอใจประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (อ่าน 5373) 29 ต.ค. 58
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อสอบโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม (อ่าน 736) 01 ก.ย. 58
รายงานการประเมินตนเอง (อ่าน 689) 18 ส.ค. 58
ดาวน์โหลด ใบปะหน้าข้อสอบโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม (อ่าน 2225) 14 ก.ค. 58