สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
LOGO โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม