ผู้บริหาร

นายสัมภาษณ์ ชินกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เรื่องน่าสนใจของครู
โครงสร้างหลักสูตร 2556

คลิกฟังเพลงมโนราห์ 16-6.gif
dltv

คำขวัญประจำอำเภอของนครศรีธรรมราช
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เอกสารธุรการชั้นของครู
 แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 
เก็บข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา
วงการศึกษาครูและผู้บริหาร2
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทรรศวรรษที่ 2( พ.ศ.2552-2561)
 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตรฯ การจัดการเรียนรู้ และการวัดผลฯ
 แบบติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
 แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล
 แบบเก็บข้อมูลทะเบียนบุคลากรในสถานศึกษา
20111010104157

วีดีทัศน์สาธิตการใช้แท็บแล็ต
การพัฒนาและหนังสือสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียน
ไอซีทีเผยสเปคแท็บเล็ต ซื้อแจกเด็ก ป.1
website ฟันดี๊ดี
แผนการเรียนรู้ทุกชั้นทุกวิชา
สื่อการสอนทุกวิชาประถม-มัธยม
สื่อการสอน cai สำหรับนักเรียน
แผนการสอนแท็บเล็ต ป.1-3
หนังสือเรียนในอดีตที่น่าสนใจ
หนังสือเรียนหายากในอดีต
คำพื้นฐานภาษาไทย อนุบาล-ป.6(อุปกรณ์สอน)
การสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ป.3
ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนภาษาไทย
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว
หนังสือเรียนภาไทย-มานี-มานะ ป.1-6หลักสูตร 2521
พจนานุกรม ค้นหาคำศัพท์ออนไลน์ (Dictionary Online
แบบทดสอบตามตัวชี้วัดทุกวิชาแบบ0nline ชั้น ป.6
ข้อสอบอังกฤษ ป.6ตามตัวชี้วัด
ข้อสอบท้ายบท คณิตศาสตร์ ชั้น ป.2
ข้อสอบคณิต ป.3ตามตัวชี้วัด
O-NET จาก บจก.อักษรเจริญทัศน์(อจท)
แผนการเรียนรู้-อนุบาล-ประถม-มัธยม-หลักสูตร2551(ล่าสุด)
ข้อสอบONET-GAT-PATชั้น ม.5
คลังข้อสอบระดับชั้นมัธยมตอนต้น
แบบฝึก-ใบงานระดับมัธยม
ภาค 1-2 ชั้น ม.1
โปรแกรม Free Download Managerสำหรับดาวน์โหลด
ใบงานการงานเทคโนโลย ป.1-ป.6
แบบคัดลายมือระดับประถม
แบบชุดทักษะการเขียนคำภาษาไทยดีมาก
ใบงานคณิตศาสตร์ชั้น ป.4-6
คณิตศาสตร์แหล่งเรียนรู้
ชุดพัฒนาทักษะภาษา
คำพื้นฐานที่เด็กควรอ่านได้
ดาวน์โหลดแบบฝึกภาษาไทย
- แบบฝึกชุดที่ 1
Download
- ชุดที่ 2 สระหาคู่.doc
Download
- ชุดที่ 3 น้องหนูประสมสระ
Download
- ชุดที่ 4 วรรณยุกต์ไทย
Download
- ชุดที่ 5 คำในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา
Download
- ชุดที่ 6 คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด
Download
- ชุดที่ 7 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด
Download
- ชุดที่ 8 คำควบกล้ำ
Download
- ชุดฝึกนายปัญญาวุธ เทอม 2
Download
- แบบฝึกคัดอ่านเขียน อังกฤษ
Download
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ป.6 (2)
หลักสูตรใหม่ 2551
ตัวอย่างหลักสูตรใหม่51ทุก วิชา
หลักสูตรแกนกลาง 2551
หลักสูตรใหม่ภาษาไทย
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
แนวปฏิบัติการวัดประเมิน ผล
ถาม–ตอบ แนวปฏิบัติการวัด ประเมินผล
เว็บไซต์หลักสูตรแกนกลางปี 51
โปรแกรมการจัดทำ ปพ 1
เว็บเพื่อนครู
มุมความรู้ทั่วไป
คณิตศาสตร์ประถม(สสวท)
 products & service    
 upfree  9M.ใช้
สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สาระแก่นสารทางธรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าการที่นักเรียน..อ่านไม่คล่อง..คิดเลขไม่ถูก..เพราะสาเหตุใด
โครงสร้างหลักสูตรไม่เหมาะสม
เปลี่ยนหลักสูตรบ่อย
เวลาฝึกปฏิบัติน้อย
เพราะตัวครูและผู้สอน
เปลี่ยนนโยบายการศึกษาบ่อย
เปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อย
เพราะสาเหตุอื่นๆ
ดูผลโหวด
upload 10 m
ลิ้งค์น่าสนใจ
ฝนฟ้าคะนองคลิกดูที่หนังสือสีแดง
สถิติการเข้าใช้
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/12/2010
ปรับปรุง 20/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 5971874
Page Views 9564809
•ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่1
•ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่1

ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สังคมศึกษา
พุทธศาสนา
ประวัติศาสตร์
ศิลปศึกษา
 
 
 
สำรองชุดที่ 2

 

ศิลปะ

ศิลปะ 001

ศิลปะ 002

ศิลปะ 003

ศิลปะ 004

ศิลปะ005

ศิลปะ 006

ศิลปะ 007

ศิลปะ 008

ศิลปะ 009

 

   

เฉลย

   
         

     คณิตศาสตร์

 คณิต 001

 คณิต 002

 คณิต 003

 คณิต 004

 คณิต 005

 คณิต 006

 คณิต 007

 คณิต 008

 คณิต 009

 คณิต 010

 คณิต 011

 คณิต 012

คณิต 013

 

 
   

เฉลย

   
         

     ภาษาไทย

 ภาษาไทย 001

 ภาษาไทย 002

 ภาษาไทย 003

 ภาษาไทย 004

 ภาษาไทย 005

 ภาษาไทย 006

ภาษาไทย 007 

 ภาษาไทย 008

 ภาษาไทย 009

 

 

 

 เฉลย 

 

 

         

 ภาษาอังกฤษ

 ภาษาอังกฤษ  001

 ภาษาอังกฤษ  002

 ภาษาอังกฤษ  003

 ภาษาอังกฤษ  004

ภาษาอังกฤษ  005 

 ภาษาอังกฤษ  006

 ภาษาอังกฤษ  007

 ภาษาอังกฤษ  008

 

 

   

 เฉลย 

   
         
   

วิทยาศาสตร์

   

วิทยาศาสตร์  001

วิทยาศาสตร์  002

วิทยาศาสตร์  003

วิทยาศาสตร์  004

วิทยาศาสตร์  005

วิทยาศาสตร์  006

วิทยาศาสตร์  007

 

 
   

เฉลย

   
         

 

พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา001

พระพุทธศาสนา002

พระพุทธศาสนา003

พระพุทธศาสนา004

พระพุทธศาสนา005

พระพุทธศาสนา006

 

 

 

 

 

 

เฉลย

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา  001

สุขศึกษา  002

สุขศึกษา  003

สุขศึกษา  004

สุขศึกษา  005

สุขศึกษา  006

 สุขศึกษา  007

 สุขศึกษา  008

สุขศึกษา  009 

 

 

 

เฉลย


ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ 001

  ประวัติศาสตร์  002

ประวัติศาสตร์  003

 

เฉลย

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานฯ 001

การงานฯ 002

การงานฯ 003

การงานฯ 004

การงานฯ 005

   

เฉลย

   

 

สังคมศึกษา

  สังคมศึกษา  001 

สังคมศึกษา   002 

สังคมศึกษา   003

สังคมศึกษา  004

สังคมศึกษา  005

   

เฉลย

 

 

.........

........

.....

Web Design Factory
โรงเรียนวัดไทรงาม หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230 โทร.0-7539-1091 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
=======================================================================================================
++++โรงเรียนวัดไทรงามเป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อนำไปใช้กับเยาวชนของชาติ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โปรดแจ้งให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ไต้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยด่วนต่อไป+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++