จดหมายข่าวกิจกรรม
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 52)
นายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 52) ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน 2565 พร้อมเข้ารับโล่เกียรติคุณ ประเภทรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปี 2565 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2566,17:06   อ่าน 65 ครั้ง